Logg på
Forside Publikasjoner Skip Navigation LinksTilværelse og oppvekst i barneverninstitusjon

PublikasjonAnnen faglig aktivitet

 Tilværelse og oppvekst i barneverninstitusjon

 

​Forfatter: Gro Ulset.Artikkelen beskriver spesifikke systemer og metoder som i særlig grad påvirker ungdommers liv i tre norske barneverninstitusjoner, basert på en kvalitativ intervjuundersøkelse av beboere og ansatte. Ungdomsbeboere forteller at det kan være vanskelig å forstå hverdagen i barneverninstitusjon, og at de føler seg unormale og ufrie.
 
Artikkelen konkluderer med at institusjonstilværelsen skaper en følelse av annerledeshet og avvik, og at enkelte metoder som praktiseres i behandlingen av ungdommene, er beslektet med metoder som kan praktiseres i behandlingen av innsatte i fengsler.
 
Dette er et paradoks fordi intensjonen med plassering av barn og unge i barneverninstitusjon ikke er å skape annerledeshet, avvik og å gjøre ufri, og fordi det da vanskelig lar seg gjøre å etterleve barn og unges rettigheter til personlig integritet, medvirkning og deltakelse i eget liv.
 
Tidsskriftet med denne artikkelen kan bestilles fra Fagbokforlaget: ordre@fagbokforlaget.no

 

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning