Logg på
Forside Publikasjoner Skip Navigation LinksTilrettelegging for samhandling på Fosen. Etablering av regional infrastruktur for videokonferanse - en øvelse i samhandling.

PublikasjonStudio Apertura

 Tilrettelegging for samhandling på Fosen. Etablering av regional infrastruktur for videokonferanse - en øvelse i samhandling.

 Denne rapporten er sluttrapport etter prosjektet Digitale Fosen – Fase 1 som har hatt som hovedmålsetting å få etablert en velfungerende infrastruktur for videokonferanse på Fosen. Slik infrastruktur danner et teknologisk grunnlag for samhandling slik beskrevet i Samhandlingsreformen. De problemene Fosenkommunene har erfart med sitt videoutstyr kan hovedsakelig  tilskrives uklare ansvarsforhold og manglende oppmerksomhet på drift og vedlikehold av teknologien.

I løpet av prosjektperioden er det etablert ny teknisk infrastruktur for videokonferanse tilknyttet Norsk Helsenett, og Fosen IKT har inngått formelle avtaler med hver enkelt kommune om drift og vedlikehold av denne infrastrukturen. For å ivareta grunnleggende opplæring er det utviklet et nettbasert kurs i bruk av videokonferanse. Kurset er tilgjengelig gjennom kompetanseportalen NettOpp Fosen. Gjennomføringen av et eksisterende kurs gjennom NettOpp Fosen er evaluert ved følgeforskning for å få mer kunnskap om opplevelsen for de som gjennomfører nettbaserte kurs.

Illustrasjonsfoto

Bestill trykt versjon

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning