Logg på
Forside Publikasjoner Skip Navigation LinksTilrettelagte samtaler ved familievold

PublikasjonMangfold og inkludering

 Tilrettelagte samtaler ved familievold

 

​Forfattere: Kurt Elvegård, Sigrun Aasen Frigstad og Kristin Thorshaug.Denne rapporten presenterer resultatene fra evalueringen av konfliktrådet i Trondheim sitt familievoldprosjekt som NTNU Samfunnsforskning har gjort på oppdrag fra Justis- og Politidepartementet høsten 2010.
 
Familievoldprosjektet er en del av regjeringen sin handlingsplan mot vold i nære relasjoner, kalt Vendepunkt (Justis- og politidepartementet 2007). Evalueringen har fokusert på virkninger av deltakelse i familievoldprosjektet. I evalueringen er det som hovedmetode benyttet kvalitative intervju med til sammen 64 informanter fordelt på 51 gruppe- og individualintervjuer. Som tilleggsmetode ble det brukt observasjon av til sammen med 5 møter mellom deltakere og prosjektets ansatte.
 
En totalvurdering av prosjektet er at det; (1) avdekker behov innen innsatsen mot familievold ved at man får innblikk i familiers voldsproblematikk, (2) dekker behov hos deltakerne og har en positiv effekt på dem, samtidig som at man bør være enda mer oppmerksom på deltakernes sensitivitet ovenfor situasjon i fremtiden, (3) har etablert et velfungerende samarbeid med andre instanser med rom for forbedringer og (4) gjennom disse momentene er verdt investeringene som er lagt ned i det.

Illustrasjonsfoto

Bestill trykt versjon

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning