Logg på
Forside Publikasjoner Skip Navigation LinksTillit på prøve : Undersøkelse om etikk, mangfold og etnisk diskriminering i Sør-Trøndelag politidistrikt

PublikasjonMangfold og inkludering

 Tillit på prøve : Undersøkelse om etikk, mangfold og etnisk diskriminering i Sør-Trøndelag politidistrikt

 

​​​Forfattere: Berit Berg, Kirsten Luritsen og Marko Valenta.​Denne rapporten er skrevet på oppdrag fra Sør-Trøndelag politidistrikt og presenterer re-sultatene fra ”Etikk- og mangfoldsundersøkelsen 2007”. Undersøkelsen er et ledd i politiets prosjekt ”Vi i verden” – et prosjekt om etikk, mangfold og etnisk diskriminering. Undersøkelsen ble gjennomført våren 2007 og har hatt som siktemål å kartlegge forhold som kan ha betydning for videre utviklingsarbeid internt i politiet.

Trykt versjon ikke tilgjengelig

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning