Logg på
Forside Publikasjoner Skip Navigation LinksTidsbruken i bosettingsarbeidet - En studie av prosessen fra positivt vedtak til bosetting

PublikasjonMangfold og inkludering

 Tidsbruken i bosettingsarbeidet - En studie av prosessen fra positivt vedtak til bosetting

 

​Forfattere: Kristin Thorshaug, Veronika Paulsen og Berit Berg.Hovedformålet med prosjektet har vært å utrede årsakene til at asylsøkere som får opphold i Norge opplever stadig økende ventetid før de bosettes i en kommune. Gjennom intervjuer med involverte statlige instanser, casestudier i et utvalg kommuner og breddeundersøkelser i bosettingskommuner og ordinære asylmottak har vi ønsket å innhente et detaljert bilde av prosessen fra positivt vedtak gis til faktisk flytting til en kommune finner sted. Vi har hatt fokus på bosettingen i 2011 og 2012.

Prosjektet ble gjennomført i perioden mai 2012 til januar 2013, hvor datainnsamlingen hovedsakelig fant sted i perioden august til november 2012.

Bestill trykt versjon

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning