Logg på
Forside Publikasjoner Skip Navigation LinksTeknologi-antropologi-antologi : Om det å være menneske i den teknologiske tidsalder

PublikasjonStudio Apertura

 Teknologi-antropologi-antologi : Om det å være menneske i den teknologiske tidsalder

 

​Forfattere: William Sten Larsson, Frida Victoria Digre Vang, Maren Ryan, Ann Kristin Sjøflot, Polina Dubkova, Gjertrud Sørsæter, Tonje Victoria Lidahl Mørtsell og Alexander Berntzen.

​Redigert av Jens Røyrvik og Alexander Berntsen.Denne artikkelsamlingen er skrevet av første kull studenter i emnet Tek-nologiantropologi ved NTNU og gir varierte og interessante svar på spørs-målet over. Emnet gir en teoretisk og praktisk innføring i teknologiens an-tropologi med vekt på utforsking av konkrete teknologier i ulike kontekster, samt en antropologisk undersøkelse av teknologi som faglig begrepskompleks og kulturell kategori. Faget aktualiserer spørsmål om hvordan teknologi inn-går i grunnleggende størrelser som menneskelige relasjoner; menneskets for-ståelse av virkeligheten; samfunnets dypstrukturer, og videre hvordan tek-nologi gir nye drømmer om fremtiden. Studentene som skriver har hatt mye å si for utformingen av faget dette første semesteret. De har introdusert spørsmål som har formet retningen på forelesningene, og gjennom artiklene som presenteres her har de vært definerende for hvilke typer spørsmål og diskusjoner det har vært mulig å reise innenfor fagets rammer. Dybden på diskusjonene og refleksjonene som i denne samlingen har slik vært avgjørende for hvor dypt, for ikke å si høyt, faget har kunnet sikte.

Bestill trykt versjon

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning