Logg på
Forside Publikasjoner Skip Navigation LinksStatistiske undersøkelser av spørsmål om mobbing : Analyse av Elevunderøkelsen våren 2015

PublikasjonMangfold og inkludering

 Statistiske undersøkelser av spørsmål om mobbing : Analyse av Elevunderøkelsen våren 2015

 

​Forfatter: Christian Wendelborg.​Dette notatet er en analyse av data av den frivillige gjennomføringen av Elevundersøkelsen som ble foretatt våren 2015. Analysene har som hensikt å
undersøke om det er eventuelle metodiske effekter som kan forklare en betydelig nedgang i andelen elever som opplever seg mobbet etter at Elevundersøkelsen ble
revidert. Notatet er en delleveranse i prosjektet «Analyse av Elevundersøkelsen 2015-2017».

 

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning