Logg på
Forside Publikasjoner Hopp over navigasjonskoblingerStøttespiller og samtalepartner - Evaluering av Støttesenter for fornærmede i straffesaker

PublikasjonMangfold og inkludering

 Støttespiller og samtalepartner - Evaluering av Støttesenter for fornærmede i straffesaker

 Rapporten presenterer resultatene fra en evaluering av Støttesenter for fornærmede i straffesaker. Støttesenteret er et samarbeid mellom Trondhem kommune, Politiet, Trøndelag Statsadvokatembeter og Konfliktrådet. Målsetningen er å gi kriminalitetsofre hjelp til selvhjelp og støtte til å bearbeide overgrep. Senteret tilbyr støttesamtaler, rettergangsstøtte, rådgivning og hjelp til å framskaffe informasjon til egen sak. Evalueringen viser at prosjektet har vært en ubetinget suksess og det anbefales at prosjektet videreføres og gis permanent status.

Bestill trykt versjon

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 73 82 10 00

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning