Logg på
Forside Publikasjoner Skip Navigation Links"Som en sang i sinnet - som et eneste sollyst minne " : Elevers utbytte av folkehøgskolen

PublikasjonAnnen faglig aktivitet

 "Som en sang i sinnet - som et eneste sollyst minne " : Elevers utbytte av folkehøgskolen

 

​Forfattere: Agneta Knutas og Trond Solhaug.​Denne rapporten med tittelen ”Som en sang i sinnet – som et eneste sollyst minne”. Elevers utbytte av folkehøgskolen, er resultatet av et forskningsprosjekt der siktemålet har vært både å finne uttrykk for effekten av folkehøgskolen, men også å komme nærmere en forståelse av det danningsbegrepet som ligger til grunn for folkehøgskolens virksomhet og pedagogiske prinsipper. En tradisjonell design for en effektstudie av folkehøgskolen er en svært krevende øvelse. Metodisk er det vanskelig å måle hvordan folkehøgskolen eventuelt skulle ha bidratt til modning, kunnskapsutvikling, økt selvinnsikt eller endret sosialt engasjement hos den enkelte. Danningsbegrepet, som står sentralt i folkehøgskolens idégrunnlag, er også vanskelig å operasjonalisere slik at det kan anvendes i en forskningsdesign. Men selv om utfordringene i utgangspunktet er store, bør ikke det hindre at en søker etter mer kunnskap om et skoleslag som i verdenssammenheng er unikt.

 

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning