Logg på
Forside Publikasjoner Skip Navigation LinksSom alle andre? : Søsken til barn og unge med funksjonsnedsettelser

PublikasjonMangfold og inkludering

 Som alle andre? : Søsken til barn og unge med funksjonsnedsettelser

 ​Denne rapporten redegjør for resultatene fra en studie av søsken til barn med nedsatt funksjonsevne. Studien er gjennomført på initiativ fra Barne-, ungdoms og familie-direktoratet (Bufdir), og vi har utført arbeidet som
oppdrag finansiert av dem. Bakgrunnen for initiativet var blant annet at det meste av kunnskapen om familier med barn med nedsatt funksjonsevne handler om foreldrene. Videre er det slik at flere av de få studiene som har
tatt opp forhold rundt søsken, også har brukt foreldrene som kilde til informasjon. Det var derfor et behov for å se nærmere på søskens situasjon, og særlig fra deres eget perspektiv.

 

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 73 82 10 00

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning