Logg på
Forside Publikasjoner Skip Navigation LinksSluttrapport: Kontraktstrategier og spesialistbasert samhandling (KSS)

PublikasjonStudio Apertura

 Sluttrapport: Kontraktstrategier og spesialistbasert samhandling (KSS)

 

​Redaktører: Lars Andersen og Vegard Knotten.​Hensikten med denne sluttrapporten er å gi leseren et overblikk over noe av det som KSS prosjektet har jobbet med, samt hvordan dette kan bidra til verdiskapningen i næringen. Rapporten består av bidrag fra de 12 partnerne i KSS prosjektet. Først kommer bidragene fra de akademiske partnerne og de fire delprosjektene i KSS: Kulturelle sporer, kontraktstrategi og kontraktstyring, organisatoriske føringer og spesialistbasert samhandling. Bidragene oppsummerer resultater og gjengir spesielle tema fra prosjektet. Følgende tematikker blir belyst: bygging av prosjektkultur, kontrakter som et styringsverktøy, reduksjon av konflikter og kommunikasjon mellom eksperter. 

Trykt versjon ikke tilgjengelig

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning