Logg på
Forside Publikasjoner Skip Navigation LinksSikkerhet på hurtigbåter. En oppfølgende intervjuundersøkelse

PublikasjonStudio Apertura

 Sikkerhet på hurtigbåter. En oppfølgende intervjuundersøkelse

 

​Forfattere: Trond Kongsvik og Jens Petter Johansen.Denne rapporten oppsummerer en intervjuundersøkelse som ble gjennomført som en oppfølging av en spørreskjemaundersøkelse (Fenstad et al., 2012). Det ble i alt intervjuet 28 blant mannskaper og administrativt ansatte om sikkerhet i hurtigbåtnæringen. Informantene vurderer at sikkerhet har blitt et viktigere tema i hurtigbåtnæringen de senere årene.

Det er utarbeidet kvalitets- og sikkerhetsstyringssystemer i tråd med ISM- koden. Bruken av systemene støter imidlertid an mot «sjømannskulturen», som vektlegger erfaringsbaserte arbeidsmåter og hvor «papirarbeid» omtales i negative ordelag. Mannskapene ombord anser at bemanningen om bord er for knapp dersom de oppstår nødsituasjoner.

Dette settes i sammenheng med konkurransesituasjonen som rederiene er i, særlig gjennom anbudsregimet. Man ønsker at Sjøfartsdirektoratet benytter seg mer av kompetansen som ligger i næringen. Vi foreslår noen tema for et arbeidsseminar for rederier og Sjøfartsdirektoratet avslutningsvis i rapporten.​

Bestill trykt versjon

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning