Logg på
Forside Publikasjoner Skip Navigation LinksSammen - Et integreringsprosjekt for ungdom

PublikasjonMangfold og inkludering

 Sammen - Et integreringsprosjekt for ungdom

 

​​​Forfatter: Berit Berg​Dette heftet handler om SAMMEN – et prosjekt som har som mål å gjøre det lettere for unge flyktninger og enslige mindreårige å bli kjent med jevnaldrende
norske ungdommer. Prosjektet er kommet i stand på initiativ fra SOS-barnebyer og gjennomføres i nært samarbeid med kommuner som bosetter enslige mindreårige flyktninger.

Selve nøkkelen i prosjektet er at ungdommer møtes og gjør ting sammen. Felles interesser er derfor en viktig nøkkel i det som også omtales som et «ung-til-ung» prosjekt.

Formålet er å etablere kontakt og skape vennskap på
tvers av språklige, kulturelle og erfaringsmessige skiller – basert på likeverd og gjensidighet. Prosjektet blir omtalt som et integreringsprosjekt. Det innebærer at prosjektet har et mål ut over å etablere vennskap. Det skal bidra til å skape økt forståelse for andres erfaringsbakgrunn og levemåter, og det skal ikke minst bidra til å reduserer fordommer og hindre fremmedfrykt og diskriminering.

Heftet tar utgangspunkt i evalueringen som er gjennomført av NTNU Samfunnsforskning og omfatter aktivitetene det første året. Datainnsamlingen er gjennomført av Berit Berg og Gry Mette D. Haugen, mens heftet er skrevet av Berit Berg.

Evalueringen er basert på samtaler med representanter for SOS-barnebyer, prosjektledere og ungdommer i prosjektet, deltakelse på tre nettverkssamlinger, samt gjennomgang av skriftlig materiale. I tillegg har vi hatt tilgang til filmklipp, nettomtaler og bilder fra de ulike aktivitetene.

For å få en så fersk oppdatering som mulig ble det på slutten av evalueringsperioden sendt ut et kort spørreskjema til alle kommunene som deltar i SAMMEN. Denne kartleggingen inngår derfor også som en del av datagrunnlaget.

Trykt versjon ikke tilgjengelig

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning