Logg på
Forside Publikasjoner Skip Navigation LinksSalaby - allemannsretten : Evaluering av et nettbasert undervisningsopplegg Friluftslivets år 2015

PublikasjonAnnen faglig aktivitet

 Salaby - allemannsretten : Evaluering av et nettbasert undervisningsopplegg Friluftslivets år 2015

 

​Forfatter: Jan Erik Ingebrigtsen.​Friluftslivets år 2015 (FÅ15) er en del av en nasjonal strategi for å bidra til et aktivt friluftsliv. Friluftslivets år har tidligere blitt arrangert i 1993 og i 2005.
Norsk Friluftsliv har ansvar for planlegging, daglig ledelse og gjennomføring av Friluftslivets år 2015.


En har som målsetting at FÅ15 skal gi varige resultater i form av økt deltakelse i friluftsliv i alle deler av befolkingen, og være med på å gi friluftsliv økt
oppmerksomhet. Året skal gi økt bevissthet om friluftslivets positive effekter knyttet til folkehelse. Året skal videre øke bevisstheten om allemannsretten og
de svært gode mulighetene som alle i Norge har til å utøve friluftsliv. Prioriterte målgrupper er barn, unge og barnefamilier. Samtidig er det et mål å nå hele befolkningen.


I forbindelse med FÅ15 ble det utviklet et nettbasert undervisningsopplegg – «Salaby – allemannsretten». Dette ble utviklet i samarbeid med Gyldendal, i
deres etablerte plattform «Salaby». «Salaby – allemannsretten» er tilrettelagt for elever i barne- og ungdomsskolen (1. – 10. trinn), og det er et åpent og gratis undervisningstilbud. Opplegget er tverrfaglig tilbud som inneholder filmer, musikk og spill, lesetekster, tips til uteaktiviteter og tester.

Trykt versjon ikke tilgjengelig

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning