Logg på
Forside Publikasjoner Skip Navigation LinksRevurdering av maktbegrepet i teknologiens tidsalder : Makttransformasjoner i teknologiske styringssystemer

PublikasjonStudio Apertura

 Revurdering av maktbegrepet i teknologiens tidsalder : Makttransformasjoner i teknologiske styringssystemer

 

​​Forfattere: Håkon Fyhn, Jens Røyrvik og Petter Almklov.​Det er et mønster i måten makt flytter på seg i dag, et mønster som gjør det nødvendig å revurdere hvordan vi forstår maktbegrepet. Som vignetten over antyder, skjer denne forskyvningen fra menneskelig interaksjon til tekniske systemer; fra opplevelser til standardiserte målinger. Makten flytter seg ikke alltid slik at avmakt i den ene enden gir mer makt i den andre. Forskyvingen er heller en transformasjon av makt – som produserer menneskelig avmakt, uten at vi kan finne noe tilsvarende makt produsert i den andre enden. Digitalisering er ikke grunnen til transformasjonen, men har fått utviklingen til å skyte fart og dessuten gitt den en viss retning. Essensielt sett bygger den på, og støtter opp under representasjonsformer og maktbevegelser basert på en stadig mer finkornet standardisering og kvantifisering.

Trykt versjon ikke tilgjengelig

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning