Logg på
Forside Publikasjoner Skip Navigation LinksRett tiltak på rett sted

PublikasjonStudio Apertura

 Rett tiltak på rett sted

 

​Forfattere:
SP Fire Research: Karolina Storesund, Christian Sesseng, Anne Steen Hansen, Andreas G. Bøe og Reidar Stølen
NTNU Samfunnsforskning, Studio Apertura: Gudveig Gjøsund, Kristin Halvorsen og Petter G. Almklov​Personer som på ulike måter kan kategoriseres som sårbare, er overrepresentert i dødsbrannstatistikken. Derfor er det viktig å finne fram til effektive og målrettede tiltak som kan forhindre framtidige dødsbranner der personer som tilhører det som omtales som sårbare grupper er involvert.

I rapporten brukes en helhetlig analytisk tilnærming som skal fange opp mangfoldet av dimensjoner som kan påvirke forebygging av dødsbrann, og hvordan disse virker i samspill med hverandre.

Prosjektet har operert med en  forståelse av så rbarhet som inkluderer både det fysiske miljøet, de menneskelige
behovene og de sosiale og organisatoriske omgivelsene. En del av rapporten retter seg mot tekniske løsninger som kan brukes for å forbedre brannsikkerheten til sårbare grupper. Det har vært et mål å finne ut hvordan organisatoriske og tekniske tiltak kan brukes og ses i sammenheng, og hvordan tekniske tiltak kan implementeres, vurderes og dokumenteres.

Trykt versjon ikke tilgjengelig

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning