Logg på
Forside Publikasjoner Skip Navigation LinksRensefiskenes ve og vel i merdene : Resultat av spørreundersøkelse til matfisklokaliteter med rensefisk

PublikasjonStudio Apertura

 Rensefiskenes ve og vel i merdene : Resultat av spørreundersøkelse til matfisklokaliteter med rensefisk

 

​​Forfattere: Kristine Vedal Størkersen og Vilde Steiro Amundsen.​Norsk oppdrettsnæring har behov for systematisk kunnskap om rensefisk. Mattilsynet startet i 2018 derfor sin rensefiskkampanje. Gjennom en rekke tilsyn, samt spørreskjema, ønsket de å få mer kunnskap om rensefisk. 

NTNU Samfunnsforskning fikk i oppdrag å gjennomføre en spørreundersøkelse til alle landets oppdrettere og brukere av rensefisk. Vi lagde da to spørreundersøkelser, der den ene var rettet mot alle landets settefiskanlegg for rensefisk, og den andre har gått til alle matfiskanlegg med rensefisk. Dette er svarene fra matfisklokalitetene.  

 Et overordnet mål med rensefiskkampanjen har vært å bedre rensefiskens velferd, gjennom riktig forvaltning, oppdrett og hold av rensefisk. Undersøkelsene er et skritt mot dette ved å kartlegge og systematisere informasjon om hvordan rensefisken oppdrettes, røktes, håndteres, behandles og dør.

Trykt versjon ikke tilgjengelig

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning