Logg på
Forside Publikasjoner Skip Navigation LinksRecoveryorienterte praksiser : En systematisk kunnskapssammenstilling

PublikasjonNAPHA

 Recoveryorienterte praksiser : En systematisk kunnskapssammenstilling

 

​Forfattere: Marit Borg, Bengt Karlsson og Anne Stenhammer.Senter for psykisk helse og rus (SFPR) (tidligere
Institutt for forskning innen psykisk helse og rus
(IFPR)) ved Høgskolen i Buskerud, Fakultet for
helsevitenskap, fikk i desember 2012 en forespørsel
fra NAPHA om å foreta en systematisk kunnskapssammenstilling innen området recoveryorienterte praksiser. NAPHA ønsket svar på hvordan recovery beskrives i forskningslitteraturen, hva som kjennetegner recoveryorienterte praksiser, og om det finnes eksempler på opplæringsprogram og kartleggings- og evalueringsverktøy. Sammenstillingens hensikt var
å oppsummere forskningsbasert kunnskap som kan
være nyttig for klinisk praksis.​

 

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning