Logg på
Forside Publikasjoner Skip Navigation LinksPotensialet for Assertive Community Treatment (ACT) og Fleksibel ACT (FACT) i Norge

PublikasjonNAPHA

 Potensialet for Assertive Community Treatment (ACT) og Fleksibel ACT (FACT) i Norge

 

​Forfattere: Anne Landheim, Ellen Hoxmark, Amund Aakerholt, Kristian Aasbrenn.Denne rapporten anbefaler:​​​​​

1. Etablering ACT-team og/eller FACT-team i DPS-regioner med minst 40 000 innbyggere over 18 år og maksimum én times reisevei fra DPS-et til regionens ytterkanter. ACT-team bør opprettes når det er befolkningsgrunnlag for det. Befolkningsgrunnlaget i slike regioner utgjør 67 prosent av befolkningen. Et FACT-team i et område med 40 000 innbyggere vil ha ca. 250 potensielle brukere.
2. Etablering av FACT-team i DPS-regioner med minst 15 000 innbyggere og maksimum reisevei på én time fra DPS-et til regionens ytterkanter. Et FACT-team i et område med 15 000 innbyggere vil ha ca. 100 potensielle brukere.
3. Etablering av modifiserte FACT-team i DPSregioner med minst 15 000 innbyggere og reisevei på over en time fra DPS-et til regionens ytterkanter. Former for modifisering beskrives i rapporten. 94 prosent av Norges befolkning bor slik at de kan nås av et ACT og/eller FACT-team.
4. I DPS-regioner som har færre enn 15 000 innbyggere, anbefales det å etablere samarbeid rundt de enkelte brukerne med utgangspunkt i prinsippene for FACT. 6 prosent av befolkningen bor i slike regioner, de fleste i Nord-Norge og på Vestlandet. 
 
Etablering av team i det omfanget rapporten foreslår, forutsetter at dagens ressurser omdisponeres. Vellykket implementering av ACT- og FACT-modellene er imidlertid avhengig av stimulering både til utdanning av teammedarbeidere, til oppfølging av teamene og i noen tilfeller til opprettelse av team.​

Trykt versjon ikke tilgjengelig

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning