Logg på
Forside Publikasjoner Skip Navigation LinksPlanter i Aquaponics Rapport til prosjekt «Utnyttelse av oppløst og partikulært avfall fra smoltproduksjon i et resirkulasjonssystem»

PublikasjonCIRiS

 Planter i Aquaponics Rapport til prosjekt «Utnyttelse av oppløst og partikulært avfall fra smoltproduksjon i et resirkulasjonssystem»

 Basert på en analyse av innholdet av næringssalter i avløpsvannet fra et kommersielt resirkuleringsanlegg for laks, tar denne rapporten tar sikte på å gi anbefalinger for relevante plantearter for integrert produksjon av fisk og planter. Dette inkluderer utvelgelse av kulturplanter og beskrivelse av deres dyrkingsforhold og næringskrav.

 

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning