Logg på
Forside Publikasjoner Skip Navigation LinksPersoner med utviklingshemming og arbeid – arbeidslinje eller fasttrack til kommunal omsorg?

PublikasjonMangfold og inkludering

 Personer med utviklingshemming og arbeid – arbeidslinje eller fasttrack til kommunal omsorg?

 

​Forfattere: Christian Wendelborg og Jan Tøssebro.​I denne artikkelen undersøker vi i hvilken grad personer med psykisk utviklingshemming deltar i ordinært arbeids- og samfunnsliv over 20 år etter ansvarsreformen og om arbeidslinja gjelder også for utviklingshemmede. Vi undersøker om virkemiddelbruken er rettet mot arbeid, ved å se på utviklingshemmedes situasjon på arbeidsmarkedet. Vi ser på hvilke arbeidsmarkedstiltak de mottar ved å sammenstille diagnosedata fra Nav og forløpsdatabasen for Trygd (FD-Trygd). Resultatene viser at personer med utviklingshemming er i utkanten av alt arbeidsliv, både ordinært og skjermet. Unge personer med utviklingshemming havner i en fasttrack utenom arbeidsevnevurdering og over til uførestatistikken og til kommunal omsorg. Vi ser lite spor av arbeidslinja for denne gruppa.

Trykt versjon ikke tilgjengelig

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning