Logg på
Forside Publikasjoner Skip Navigation LinksPakkeforløp for kreft: erfaringer blant helsepersonell og pasienter Sluttrapport fra den forskningsbaserte evalueringen av pakkeforløp for kreft

PublikasjonStudio Apertura

 Pakkeforløp for kreft: erfaringer blant helsepersonell og pasienter Sluttrapport fra den forskningsbaserte evalueringen av pakkeforløp for kreft

 

​Forfattere: Line Melby, Berit Brattheim, Anita Das,
Heidi Gilstad, Gudveig Gjøsund, Erna Håland, Kari Sand,
Marit Solbjør.​Rapporten sammenfatter resultater fra prosjektet "Evaluering av pakkeforløp for kreft". Sintef har hatt prosjektledelsen. Pakkeforløp for kreft ble innført i Norge i 2015 og skal sikre at pasienter opplever et godt organisert, helhetlig og forutsigbart forløp uten unødvendig ikke-medisinsk begrunnet forsinkelse i utredning, diagnostikk, behandling og rehabilitering. Målet med prosjektet: (1) å beskrive helsepersonells og pasienters erfaringer med pakkeforløp for kreft, med vekt på perioden fra pasienten henvises med begrunnet mistanke om kreft til behandlingsstart, og (2) å drøfte om hensikten med pakkeforløp har blitt oppnådd. Datagrunnlaget i prosjektet består av intervjuer med helsepersonell (N= 82) og pasienter (N=19). Vi konkluderer med at pakkeforløp for kreft er en betinget suksess. Det ser ut til at pakkeforløp bidrar til kortere ventetid for pasientene, og til et bedre organisert forløp. Overholdelse av forløpstider er viktig både for pasienter og helsepersonell, men samtidig påpeker helsepersonell at tid ikke bør være det eneste kvalitetskriteriet. Videre er det lite som tyder på at pakkeforløp bidrar til styrket brukermedvirkning. 

Trykt versjon ikke tilgjengelig

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning