Logg på
Forside Publikasjoner Skip Navigation LinksPå vei mot inkludering? Sluttrapport fra evalueringen av modellutprøvingen Inkludering på alvor

PublikasjonMangfold og inkludering

 På vei mot inkludering? Sluttrapport fra evalueringen av modellutprøvingen Inkludering på alvor

 

​​​​​​​​Forfattere: Joakim Caspersen, Trond Buland, Ingrid Holmedahl Hermstad og Melina Røe.​Den første delrapporten fra prosjektet var basert på en gjennomgang av tilgjengelige rapporter, kombinert med informasjon vi innhentet gjennom intervjuer med nøkkelinformanter hos Statped, fylkesmannen, og i kommunene som har vært involvert i prosjektet. I løpet av våren 2019 besøkte vi de involverte kommunene og intervjuet prosjektansvarlige i samtlige kommuner og deres samarbeidspartnere i Statped og hos fylkesmannen. I arbeidet med sluttrapporten har vi utvidet datagrunnlaget for å fange opp mer av hvordan arbeidet har tatt form i det daglige arbeidet, altså i skoler og barnehager som har ansvaret for det daglige arbeidet med inkludering. Vi har intervjuet ledere, lærere, barnehageansatte, PPT-ansatte, kommunalt ansatte, representanter for frivillig sektor, og i noen grad foreldre og ungdom. Vi har også gjennomført en spørreundersøkelse til ledere i barnehager og skoler i kommunene, i tillegg til å gjennomgå tilgjengelig dokumentasjon.

Trykt versjon ikke tilgjengelig

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning