Logg på
Forside Publikasjoner Skip Navigation LinksOvergang skole arbeidsliv for elever med utviklingshemming

PublikasjonMangfold og inkludering

 Overgang skole arbeidsliv for elever med utviklingshemming

 

​​Forfattere: Christian Wendelborg, Anna Kittelsaa og Sigrid Elise Wik.​Denne undersøkelsen har blitt gjennomført i perioden januar 2016 til oktober 2017 og omhandler personer med utviklingshemmings deltakelse i arbeidsliv og skolers tilrettelegging for elever med utviklingshemming særlig med tanke på framtidig arbeidsdeltakelse. Oppdraget har bakgrunn i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets Meld. St. 45 (2012-2013) Frihet og likeverd – Om mennesker med utviklingshemming og Utdanningsdirektoratet er oppdragsgiver.​​

Trykt versjon ikke tilgjengelig

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning