Logg på
Forside Publikasjoner Skip Navigation LinksNorthern Lights on PISA and TALIS

PublikasjonMangfold og inkludering

 Northern Lights on PISA and TALIS

 

​Forfattere: Sten Ludvigsen, Guri A. Nortvedt, Andreas Pettersen, Astrid Pettersson, Samuel Sollerman, Ragnar F. Ólafsson, Matti Taajamo, Joakim Caspersen, Peter Nyström og Johan Braeken.Er PISA 2012 relevant for matematikkopplæringen i norske og svenske skoler? På hviken måte er rektorers lederstiler i de nordiske land relatert til læreres holdninger og undervisningsmåter? Dette er noen av spørsmålene som analyseres på bakgrunn av data fra TALIS og PISA  i denne rapporten fra Nordisk ministerråd. Joakim Caspersen har vært med på arbeidet og undersøkt hvordan lærersamarbeid, støtte og tilbakemelding kan være med på å øke mestringsforventningene til lærere i de nordiske landene. Rapporten er skrevet av utdanningsforskere fra alle de nordiske landene.

Les mer om rapporten her

Trykt versjon ikke tilgjengelig

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning