Logg på
Forside Publikasjoner Skip Navigation LinksNi suksesshistorier : Samhandling om psykisk helse

PublikasjonNAPHA

 Ni suksesshistorier : Samhandling om psykisk helse

 

​Forfattere: Ragnhild Krogvig Karlsen, Anne Kristiansen Rønning, Roald Lund Fleiner, Gretha Evensen, Helle Wessel Andersson, Trond Hatling, Vidar Bjørn og Olav Bremnes​Målet med heftet er å presentere gode modeller for samhandling – til inspirasjon for fagfolk og ledere som ønsker å bidra til at brukerne får et enda bedre tilbud.
Prosjektene som er valgt ut til publikasjonen har mottatt midler fra Helsedirektoratet som del av Tilskuddsordningen til utvikling av organisatorisk forpliktende samhandlingsmodeller innen psykisk helsefeltet. Prosjektene retter seg mot mennesker
med alvorlige psykiske lidelser, ofte i kombinasjon med rusmiddelmisbruk, som over tid har behov for et helhetlig og sammenhengende behandlingstilbud.

Bestill trykt versjon

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning