Logg på
Forside Publikasjoner Skip Navigation LinksNår politikken treffer bakken : Arbeidsavklaring og oppfølging av unge funksjonshemmede i Nav

PublikasjonMangfold og inkludering

 Når politikken treffer bakken : Arbeidsavklaring og oppfølging av unge funksjonshemmede i Nav

 

​Forfattere: Sigrid Elise Wik og Jan Tøssebro.​​​Innføringen av Navs arbeidsavklaringssystem skulle sikre bedre oppfølging av utsatte personer på arbeidsmarkedet, ikke minst unge funksjonshemmede. Målet med studien er å belyse hvordan de politiske føringene omsettes til praksis i møter mellom brukere og ansatte i Nav. Vi intervjuet par av veiledere (n=12) og unge funksjonshemmede (n=16), i to omganger og med ett års mellomrom. Studien viser at selv om brukerne vet at de går gjennom en arbeidsavklaring er selve arbeidsevnevurderingen ukjent for dem. Nav-ansatte anvender redskapet varierende. Prosedyrer forenkles utfra vaner og betraktninger om brukerens behov. Både arbeidsevnevurderingen og oppfølgingen fra Nav passer ressurssterke brukere best. De som ikke mestrer rollen som aktiv bruker avhenger av å passe inn i eksisterende praksis ved Nav-kontoret.​

Trykt versjon ikke tilgjengelig

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning