Logg på
Forside Publikasjoner Skip Navigation LinksMobbing krenkelser og arbeidsro i skolen 2014-2015

PublikasjonMangfold og inkludering

 Mobbing krenkelser og arbeidsro i skolen 2014-2015

 ​Denne rapporten omhandler elevers opplevelse av mobbing, krenkelser og arbeidsro i
den norske skolen. Dataene er hentet fra årets Elevundersøkelse som har vært
gjennomført i perioden fra 1. oktober 2014 til 9. januar 2015. Undersøkelsen
omhandler elevenes vurderinger av disse områdene høsten 2014. I tillegg ser vi på
hvordan elevvurderingene, relatert til mobbing og arbeidsro har utviklet seg over tid.
Derfor vil resultatene sees i sammenheng med tidligere års elevundersøkelser og
analyseres i forhold til disse Dette er elevundersøkelser fra 2007 til 2013.
Elevundersøkelser som ble foretatt før 2007 hadde andre spørsmål og
spørsmålsformuleringer og er derfor ikke direkte sammenlignbare med data fra årets
elevundersøkelse. Når det gjelder spørsmål om krenkelser, ble disse spørsmålene
introdusert i fjorårets Elevundersøkelse og vi vil sammenligne årets resultatene med
resultatene fra Elevundersøkelsen 2013.

 

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning