Logg på
Forside Publikasjoner Skip Navigation LinksMobbing i videregående opplæring

PublikasjonMangfold og inkludering

 Mobbing i videregående opplæring

 ​Denne rapporten har belyst forekomst og forståelse av mobbing blant videregående
elever og lærlinger i Vestfold. I rapporten har det kommet fram at forekomsten av
mobbing blant elever og lærlinger i Vestfold er om lag det samme som nivået i resten
av landet. Blant både lærlinger og elever er det 2,4 prosent som rapporterer at de er
mobbet. Blant elevene er det flere gutter enn jenter som oppgir at de er mobbet, mens
forholdet er motsatt blant lærlinger.
 
Når det gjelder opplevelser av krenkelser på skolen oppgir imidlertid en langt høyere
andel elever at de har opplevd jevnlig en eller flere typer krenkelser på skolen enn det
er elever som har rapportert mobbing. I Vestfold er det nærmere 16 prosent av elevene
som oppgir at de har opplevd en eller flere av seks ulike typer krenkelser to eller tre
ganger i måneden eller mer.

 

 

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning