Logg på
Forside Publikasjoner Skip Navigation LinksMenneskehandelens ofre - fra utnytting til myndiggjøring. Evaluering av ROSA-prosjektet

PublikasjonMangfold og inkludering

 Menneskehandelens ofre - fra utnytting til myndiggjøring. Evaluering av ROSA-prosjektet

 

​​​​Forfattere: Linda Dyrlid og Berit Berg.Regjeringen lanserte sin første handlingsplan mot handel med kvinner og barn i 2003. Handlingsplanen mot menneskehandel har som formål å forebygge og bekjempe menneskehandel, spesielt handel med kvinner og barn, samt beskytte ofrene.
 
Et av tiltakene i handlingsplanen var etableringen av ROSA-prosjektet. Denne evalueringen av ROSA-prosjektet er gjort på oppdrag fra Justisdepartementet og er gjennomført i perioden november 2007 til juni 2008. Hovedformålet med evalueringen har vært å vurdere en permanent organisering av trygge bosteder for ofre for menneskehandel.
 
Selve evalueringen bygger på intervjuer med sentrale og lokale aktører, gjennomgang av relevante dokumenter, samt deltakelse på møter i den tverrdepartementale gruppa som er opprettet for å følge opp regjeringens handlingsplan mot menneskehandel.
 
Rapporten gir følgende anbefalinger for det videre arbeidet: 1. ROSA-prosjektet bør videreføres. 2. Krisesenter er en god løsning i tidlig fase, men er lite egnet for langtidsopphold. 3. Innholdet i refleksjonsperioden må tydeliggjøres. 4. Systemet rundt rådgiving i forbindelse med retur må forbedres. 5. Arbeidsdelingen mellom de ulike kompetansemiljøer på feltet tydeliggjøres

Trykt versjon ikke tilgjengelig

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning