Logg på
Forside Publikasjoner Skip Navigation LinksManagementprosjektet : Styringsredskaper ihelse- og velferd, oppfølgingstjenesten i Trondheim kommune

PublikasjonAnnen faglig aktivitet

 Managementprosjektet : Styringsredskaper ihelse- og velferd, oppfølgingstjenesten i Trondheim kommune

 

​Forfatter: Kristin Aasen.​Hovedmålsettingen med Managementprosjektet har vært å bidra med å utvikle styringsredskaper for
helse og velferd oppfølgingstjeneste i Trondheim kommune. Dette gjennom et samarbeid om å bidra
til å utvikle arbeidsredskaper som kan gjøre det mulig å registrere og dokumentere det faglige innholdet
i arbeidet med brukerne i oppfølgingsenhetene i Trondheim kommune.


Hypotesen er at gjennom utvikling av egenrapporteringssystemer som kan gi faglig evalueringsdata og fortelle noe om hva enheten lykkes eller eventuelt ikke lykkes med i sitt faglige og metodiske arbeid med brukerne, vil enhetene få økt oversikt og dokumentasjon over egen virksomhet, samt at det
kan danne grunnlag for aggregering av data til styring, forsknings- og utviklingsformål.
Gjennom dette samarbeidet har det også vært en målsetting å se på mulige forskningsbehov i forhold
til utvikling av og behovet for styringsinformasjon i de kommunale helse- og velferdsenheter.

 

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning