Logg på
Forside Publikasjoner Skip Navigation LinksLevekår og livskvalitet blant enslige mindreårige asylsøkere

PublikasjonMangfold og inkludering

 Levekår og livskvalitet blant enslige mindreårige asylsøkere

 

​Forfattere: Hilde Michelsen og Berit Berg.​I dette kapittelet vil vi undersøke levekår og livskvalitet for enslige mindreårige barn
og unge i asylsøkerfasen. Kapittelet formidler enslige mindreåriges egne opplevelser
av sin hverdag og omsorgsbehov i denne fasen. I studier av levekår blant barn og unge
benyttes ofte begrepet livskvalitet eller velbefinnende, som innebærer alle positive og
vedvarende forhold som bidrar til trivsel, utvikling og vekst (Lauritsen & Berg, 1999;
Berg & Sveaass, 2005, Lidén mfl, 2013). Hvilke forhold som er sentrale vil variere
med sammenhengen de inngår i. Ved undersøkelse av levekår blant enslige mindreårige
asylsøkere står omsorgsutøvelse og oppfølging fra det offentlige tjenesteapparatet
sentralt, da disse kommer til Norge uten sine nærmeste omsorgspersoner.

 

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning