Logg på
Forside Publikasjoner Skip Navigation LinksLevekår for barn i asylsøkerfasen - Dokumentasjonsrapport

PublikasjonMangfold og inkludering

 Levekår for barn i asylsøkerfasen - Dokumentasjonsrapport

 

​Forfattere: Kristian Rose Tronstad og Berit Berg.Formålet med denne dokumentasjonsrapporten er å beskrive data som er samlet inn, metodene vi har benyttet for å analysere dataene, samt beskrive utviklingen og gjennomføring av levekårsundersøkelsen av barn i asylsøkerfasen. Hvilke erfaringer har vi hatt i arbeidet med å gjennomføre undersøkelsen, hvilke valg har vi tatt og hva er våre råd til eventuelle framtidige levekårsundersøkelser blant barn i asylsøkerfasen.
Analysene og resultater fra undersøkelsen er presentert i Barn på vent. Levekår for barn i asylsøkerfasen (Berg og Tronstad 2015).

 

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning