Logg på
Forside Publikasjoner Skip Navigation LinksLevekår blant personer med nedsatt funksjonsevne

PublikasjonMangfold og inkludering

 Levekår blant personer med nedsatt funksjonsevne

 

​Forfattere: Thomas Hugaas Molden, Christian Wendelborg og Jan Tøssebro.Denne rapporten gir en generell oversikt over personer med nedsatt funksjonsevne og deres levekår på ulike samfunnsområder per 2007.
 
Gruppen med ”nedsatt funksjonsevne” er definert og operasjonalisert på bakgrunn av opplysninger respondenten selv har gitt i intervju om egen helse og funksjonsevne. Hovedsakelig er datagrunnlaget Levekårsundersøkelse blant personer med nedsatt funksjonsevne (LKF 2007). Sammenligningsgrunnlaget er i all hovedsak data fra Statistisk sentralbyrås generelle levekårsundersøkelser og Arbeidskraftundersøkelsen.
 
Studiepopulasjonen i LKF 2007 omfatter både hjemmeboende personer og institusjonsbeboere i alderen 20- 67 år. For levekårsundersøkelsene er populasjonen hjemmeboende personer.

 

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning