Logg på
Forside Publikasjoner Skip Navigation LinksLevekår blant personer med kognitive vansker : Analyse basert på levekårsundersøkelsen blant personer med nedsatt funksjonsevne 2007

PublikasjonMangfold og inkludering

 Levekår blant personer med kognitive vansker : Analyse basert på levekårsundersøkelsen blant personer med nedsatt funksjonsevne 2007

 

​​​I 2007 gjennomførte Statistisk sentralbyrå (SSB) en undersøkelse av levekårene til personer med nedsatt funksjonsevne i Norge. På oppdrag fra Helsedirektoratet har NTNU Samfunnsforskning undersøkt hva en kan lære om livssituasjonen og levekårene til personer med kognitive vansker med basis i denne undersøkelsen.
Bakgrunnen er imidlertid behovet for kunnskap om levekårene til personer med utviklingshemming. I praksis har oppdraget innebåret to typer analyser, dels å vurdere om det er mulig å identifisere personer med utviklingshemming i undersøkelsen og å opprette et utvalg som ligger så nært denne målgruppa som mulig, og dels å beskrive hva en kan lære om levekårene til den gruppen en klarer å avgrense – i praksis personer med kognitive vansker.


I denne rapporten gjør vi rede for vurderingene og funnene.

Trykt versjon ikke tilgjengelig

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning