Logg på
Forside Publikasjoner Skip Navigation LinksLek, læring og ikke-pedagogikk for alle

PublikasjonMangfold og inkludering

 Lek, læring og ikke-pedagogikk for alle

 

​​​​Forfattere: Christian Wendelborg, Joakim Caspersen, Siri Mordal, Anna-Lena Ljusberg, Marko Valenta og Nihad Bunar.​Skolefritidsordningen (SFO) i Norge strekker seg tilbake til 1950-tallet, men da som såkalte fritidshjem. Ordningen med SFO, både i omfang og oppmerksomhet, skjøt fart på slutten av 1980-tallet, og det var med innføringen av Reform 97 at skolefritidsordningen slik vi kjenner den i dag, ble innført. Seksårsreformen økte behovet for tilsyn av de minste barna etter ordinær skoletid. I dag er SFO blitt en naturlig del av skolestarten for de fleste. Det ble gjennomført en nasjonal evaluering av SFO i 2002, men utover dette er det lite oppdatert og helhetlig kunnskap om SFO i Norge.

Trykt versjon ikke tilgjengelig

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning