Logg på
Forside Publikasjoner Skip Navigation LinksLedet til læring - Delrapport 3 fra Evaluering av den nasjonale rektorutdanningen - Nasjonal rektorutdanning i grunn- og videregående skole; deltakernes vurdering av egen utvikling

PublikasjonStudio Apertura

 Ledet til læring - Delrapport 3 fra Evaluering av den nasjonale rektorutdanningen - Nasjonal rektorutdanning i grunn- og videregående skole; deltakernes vurdering av egen utvikling

 

​Forfattere: Ingunn Hybertsen Lysø, Bjørn Stensaker, Roger Andre Federici, Anniken Solem og Per Olav Aamodt.Den foreliggende delrapporten er den tredje av fire rapporter fra følgeevalueringen av den nasjonale rektorutdanningen – et initiativ som Utdanningsdirektoratet har tatt for å styrke lederkompetansen til rektorer og skoleledere i grunn- og videregående skole i Norge.
 
Evalueringen gjennomføres som et samarbeidsprosjekt mellom NIFU og NTNU Samfunnsforskning i perioden 2010 – 2014.

 

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning