Logg på
Forside Publikasjoner Skip Navigation LinksLederutviklingsprogram for utdanningsledelse

PublikasjonStudio Apertura

 Lederutviklingsprogram for utdanningsledelse

 

​Forfattere: Randi Ann Fagerholt, Ulrikke Schill, Anniken Solem og Ingunn Hybertsen Lysø.Rapporten er en evaluering av «Program for utdanningsledelse» som er et samlingsbasert lederutviklingsprogram i Universitets‐ og Høyskolesektoren. Programmet er et pilotprosjekt organisert av NTNU første halvdel av 2013, og en oppfølging av konferansen om utdanningsledelse som ble arrangert av NTNU i september 2012.

Pilotprosjektet ble finansiert av SAK‐midler fra Kunnskapsdepartementet. Evalueringen ble gjennomført i perioden januar‐oktober 2013.

Bestill trykt versjon

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning