Logg på
Forside Publikasjoner Skip Navigation LinksLærlingundersøkelsen 2018 : Analyser av variasjoner og sammenhenger

PublikasjonMangfold og inkludering

 Lærlingundersøkelsen 2018 : Analyser av variasjoner og sammenhenger

 

​Forfattere: Britt Karin Utvær og Christian Wendelborg.Lærlingundersøkelsen er en elektronisk basert spørreundersøkelse som skal gi lærlinger muligheten til å formidle oppfatninger om opplæringen og andre forhold som er sentrale for læringsutbyttet og læringsmiljøet. Undersøkelsen gir viktig informasjon om kvaliteten på og utfordringene for fag- og yrkesopplæringen, og gir mulighet til å sammenlikne resultater over tid og få et bilde av opplæringen som gis. Funn fra undersøkelsen kan være et viktig verktøy for både instruktører, faglige ledere og lærebedrifter og for regionale og nasjonale utdanningsmyndigheter. Lærlingundersøkelsen er revidert i 2018. Undersøkelsen er betraktelig kuttet ned i antall spørsmål og tema som betyr at resultatene, med unntak, lar seg vanskelig å direkte sammenlignes med tidligere års resultater. ​

Trykt versjon ikke tilgjengelig

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning