Logg på
Forside Publikasjoner Skip Navigation LinksLærlingundersøkelsen 2014 - Analyser av variasjoner og sammenhenger

PublikasjonMangfold og inkludering

 Lærlingundersøkelsen 2014 - Analyser av variasjoner og sammenhenger

 

Forfattere: Joakim Caspersen, Marianne Garvik og Christian Wendelborg.​​Denne rapporten er den tredje rapporteringen av de årlige analysene av Lærlingundersøkelsen 2013-2016. Hovedformålet i den første rapporten var å forbedre
Lærlingundersøkelsen som verktøy for informasjonsinnhenting og kvalitetsutvikling. I
denne rapporten har hovedmålet vært å beskrive resultatene fra Lærlingundersøkelsen for å belyse lærings- og arbeidsmiljøet for den delen av fag- og yrkesopplæringen som foregår i bedrift, i tillegg til å presentere mer inngående resultater omkring
opplæringskontorenes rolle for lærlingene, lærlingenes opplevelse av relevans og muligheter, og et ekstra nærblikk på lærekandidatene som har besvart
Lærlingundersøkelsen.

Oppdragsgiver for prosjektet er Utdanningsdirektoratet.

 

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning