Logg på
Forside Publikasjoner Skip Navigation LinksLæringsmiljøprosjektet : Sluttrapport for evalueringen av Læringsmiljøprosjektet

PublikasjonMangfold og inkludering

 Læringsmiljøprosjektet : Sluttrapport for evalueringen av Læringsmiljøprosjektet

 

​Forfattere: Christian Wendelborg, Melina Røe og Trond Buland.​Læringsmiljøprosjektet var et prosjekt som skulle tilbys skoler med vedvarende høye mobbetall. Utdanningsdirektoratet fikk i oppdrag høsten 2013 å iverksette prosjektet i utvalgte kommuner. Hensikten med å identifisere disse var å tilby skolene og de respektive kommunene ekstra hjelp til å redusere mobbingen gjennom målrettede tiltak. Prosjektet gikk under navnet Læringsmiljøprosjektet, og Læringsmiljøsenteret ble tildelt en sentral rolle i veiledning av kommunene. NTNU Samfunnsforskning fikk i oppdrag fra Utdanningsdirektoratet å evaluere de kommunene som deltok i pulje 1, 2 og 3. Gjennom en rekke datainnsamlingsmetoder har vi skaffet informasjon om hvordan de ulike aktørene har erfart prosjektet og hvordan målene har blitt nådd.​

Trykt versjon ikke tilgjengelig

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning