Logg på
Forside Publikasjoner Skip Navigation LinksLærerrollen sett fra lærernes ståsted

PublikasjonAnnen faglig aktivitet

 Lærerrollen sett fra lærernes ståsted

 

Forfattere: Einar M Skaalvik og Sidsel Skaalvik.​​Prosjektet ”Skolen som arbeidsplass: trivsel, mestringsforventning, stress og utbrenthet” er støttet av Norges forskningsråd. I denne rapporten har vi rettet søkelyset mot hvordan arbeidet i skolen oppleves av lærerne; hva som oppleves stimulerende og som bidrar til trivsel og engasjement, mens også hva som oppleves stressende og som bidrar til lave forventninger om å mestre utfordringene og til utbrenthet, lav trivsel og ønske om å forlate læreryrket.
 
Sentrale begreper knyttet til lærernes opplevelse er trivsel, engasjement, mestring, mestringsforventning, stress og utbrenthet.
 
Prosjektet er gjennomført som en kombinasjon av en intervjustudie (N = 36) og en surveystudie eller spørreskjemaundersøkelse (N = 2569). Tidligere har vi publisert en rapport fra intervjuundersøkelsen og flere artikler basert på surveystudien.
 
En oversikt over tidligere publikasjoner er vedlagt (side 75).

Bestill trykt versjon

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning