Logg på
Forside Publikasjoner Skip Navigation LinksLærebedriftundersøkelsen : Pilotering av Lærebedriftundersøkelsen 2014

PublikasjonMangfold og inkludering

 Lærebedriftundersøkelsen : Pilotering av Lærebedriftundersøkelsen 2014

 

​Forfattere: Christian Wendelborg, Kristin Thorshaug, Veronika Paulsen og Marianne Garvik.​Regjeringen besluttet i 2009 å videreutvikle kvalitetsvurderingssystemet i skolen til også å omfatte fag- og yrkesopplæringen. En viktig del av dette systemet er brukerundersøkelser. Formålet med undersøkelsene er å innhente et godt statistikkgrunnlag for å analysere lærlingenes gjennomføring av fag- og yrkesopplæringen, øke kunnskapen om læringsmiljøet i bedriftene og vurdere kvaliteten på opplæringen i lærebedrifter. Undersøkelsene skal også bidra til kvalitetsutvikling lokalt.

Bestill trykt versjon

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning