Logg på
Forside Publikasjoner Skip Navigation LinksKvalitetsindikatorer i universitets- og høgskolesektoren

PublikasjonSenter for økonomisk forskning

 Kvalitetsindikatorer i universitets- og høgskolesektoren

 

​Forfattere: Bjarne Strøm, Torberg Falch, Jon Marius Vaag Iversen og Ole Henning Nyhus.​​Målsettingene for institusjonene i høyere utdanning er ifølge Lov om universiteter og høgskoler å tilby høyere utdanning av høy internasjonal kvalitet, utføre forskning og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid på høyt internasjonalt nivå, samt formidle kunnskap om virksomheten og forståelse for prinsippet om faglig frihet og anvendelse av vitenskapelige og kunstneriske metoder og resultater. Målsettingene for institusjonene er altså mange og komplekse og i utgangspunktet kan det reises spørsmål ved om det er ønskelig å etablere et meningsfylt system for måling av resultater i sektoren. I dette prosjektet tar vi utgangspunkt i at informasjon er ønskelig, selv om den ikke nødvendigvis reflekterer alle målsettinger. 

Trykt versjon ikke tilgjengelig

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning