Logg på
Forside Publikasjoner Skip Navigation LinksKvalitet i familievernet : Ansattes vurderinger av betingelser for et faglig godt tjenestetilbud

PublikasjonMangfold og inkludering

 Kvalitet i familievernet : Ansattes vurderinger av betingelser for et faglig godt tjenestetilbud

 

​​Forfattere: Thomas Hugaas Molden, Gro Ulset og Melina Røe.​Dette er en rapport som formidler resultater fra en kartlegging av betingelser for kvalitet i familieverntjenesten. Kartleggingen er gjennomført blant ansatte i familievernet. Studien har sett nærmere på hva medarbeidere i familievernet mener er av betydning for å kunne levere god kvalitet i tjenesteytingen. Prosjektet har hatt som mål å få fram hva ansatte i tjenesten selv mener om betingelser og vilkår for kvalitet i sin arbeidssituasjon, og hvilke faktorer som påvirker kvaliteten i arbeidet ved familievernkontoret. 

Rapporten er et resultat av et oppdrag NTNU Samfunnsforskning ble tildelt våren 2019 av Barne- og familiedepartementet, på vegne av sekretariatet for Familievernutvalget. Hensikten med kartleggingen har vært å få mer kunnskap om, og et innblikk i hva ansatte i tjenesten selv mener er viktige faktorer med betydning for kvaliteten i tjenesteytingen i familievernet. 

Trykt versjon ikke tilgjengelig

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning