Logg på
Forside Publikasjoner Skip Navigation LinksKvalitativ evaluering av Rørosprosjektet : En mobil integrert tjeneste

PublikasjonStudio Apertura

 Kvalitativ evaluering av Rørosprosjektet : En mobil integrert tjeneste

 

​Forfattere: Gudveig Gjøsund og Hans Donali Tilset.​Denne rapporten presenterer resultatene fra en kvalitativ evaluering gjort av Rørosprosjektet. På Røros er det i snart 3 år prøvd ut et konsept om Mobil integrert helsetjeneste. En av to ambulanser er byttet ut med en helsevaktbil, og deler av ambulansetjenesten har fått utvidete oppgaver i kommunehelsetjenesten. Denne kvalitative evalueringen har tatt for seg prosjektprosessen og fire av delprosjektene; 1) Beredskap og ø-hjelp, 2) Samarbeid HBO (hjemmebasert omsorg) og sykehjem, 3) Individuelle pasientforløp og planer, og 4) Forebyggende hjemmebesøk. Den ser også på prosjektets resultatmål og effektmål og viser hvordan målene om nye samarbeidsformer, økt kvalitet i helsetjenestene, økt kompetanse og bedre ressursutnyttelse er nådd.  Avslutningsvis diskuterer rapporten områder som krever spesiell oppmerksomhet i overgangen fra prosjektfase til ordinær drift.  

Trykt versjon ikke tilgjengelig

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning