Logg på
Forside Publikasjoner Skip Navigation LinksKunnskapsoversikt over forskningsfunn om læring hos barn og unge med hørselshemming

PublikasjonMangfold og inkludering

 Kunnskapsoversikt over forskningsfunn om læring hos barn og unge med hørselshemming

 

Forfattere: J​ohan Hjulstad, Gry Mette D Haugen, Sigrid Elise Wik, Anne Hildrum Holkesvik og Patrick Kermit.​Forskning om hvordan hørselshemmede barn og unge med store og små hørselstap har det på skolen og i barnehagen, tegner et bilde av at hørselshemmede barn og unge jevnt over strever mer i skolen enn vanlige elever. Dette prosjektet er primært begrenset til det å gi en oversikt over forskning som sier noe om opplæringspraksiser som fungerer godt for hørselshemmede barn og unge, det vil si praksiser som sikrer at opplæringsmålene i skolens fag- og rammeplaner blir oppfylt.

Bestill trykt versjon

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning