Logg på
Forside Publikasjoner Skip Navigation LinksKognitiv mlljøterapi : Forskningsbasert kunnskapssammenstilling

PublikasjonNAPHA

 Kognitiv mlljøterapi : Forskningsbasert kunnskapssammenstilling

 

​Forfattere: Marit Solbjør og Hanne Hestvik Kleiven.​Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU) fikk i
desember 2012 en forespørsel fra NAPHA om å gjøre
en kunnskapssammenstilling rundt feltet «kognitiv
miljøterapi». NAPHA ønsket denne kunnskapsoppsummeringen av flere grunner: Som følge av samhandlingsreformen vil psykisk helsetjeneste i kommunene ta en større del av ansvaret for behandling og oppfølging av personer som har psykiske helsesvikt.
Økt kompetanse, blant annet i ulike samtaleteknikker
og miljøterapi, vil være nødvendig. Kognitiv terapi er
anbefalt i flere av de nasjonale retningslinjene som gir
retning for behandling og oppfølging av brukergruppene
som får tilbud i kommunale enheter. Kognitiv
miljøterapi er valgt i mange enheter i spesialisthelsetjenesten, og NAPHA ønsket å få mer kunnskap for å vurdere dens relevans som tilnærming også i kommunale enheter. Behovet for en kunnskapsstatus ble da tydelig. Resultatene fra kunnskapssammenstillingen vil framover bli omsatt til en kommunal kontekst.

Bestill trykt versjon

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning