Logg på
Forside Publikasjoner Skip Navigation LinksKjønn i forskning om funksjonshemming - En litteraturstudie

PublikasjonMangfold og inkludering

 Kjønn i forskning om funksjonshemming - En litteraturstudie

 

​Forfattere: Anna Kittelsaa, Guro Korsnes Kristensen og Sigrid Elise Wik​Formålet med denne studien er å undersøke i hvilken grad og hvordan et kjønnsperspektiv har blitt integrert i norsk forskning om funksjonshemming etter år 2000. Norsk forskning forstås som forskning skrevet av en eller flere norske forfattere eller som omhandler norske forhold. Det var et ønske fra Bufdir at studien skulle omhandle følgende temaområder: helse, identitet og selvbilde, barnehage, skole og utdanning, arbeid, bolig, vold og overgrep. I tillegg er områder som familieliv hvor en av foreldrene har funksjonsnedsettelse inkludert.

Rapporten er utarbeidet av NTNU Samfunnsforskning i samarbeid med Senter for kjønnsforskning, NTNU. Siden det er ønskelig at rapporten leses av personer med tilknytning til både funksjonshemmingsforskning og kjønnsforskning, er forståelser av funksjonshemming og forståelser av kjønn kort presentert i innledningen til rapporten.

Bestill trykt versjon

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning