Logg på
Forside Publikasjoner Skip Navigation LinksKan ikke reise - får ikke bli : Mottaksliv for tidligere enslige mindreårige på voksenmottak

PublikasjonMangfold og inkludering

 Kan ikke reise - får ikke bli : Mottaksliv for tidligere enslige mindreårige på voksenmottak

 

​Forfattere: Mari Bore Øverland, Berit Berg, Marko Valenta og Kirsten Lauritsen.​​Denne rapporten sammenfatter funn fra prosjektet «18 år og helt på egenhånd?», initiert av Redd Barna og finansiert av Stiftelsen Dam. Hovedformålet med prosjektet var å få innsikt i hvordan enslige mindreårige med begrenset eller uavklart oppholdstillatelse, opplever situasjonen etter at de fylte 18 år og ble flyttet til voksenmottak. Der forventes de å klare seg selv, uten noen form for ekstra oppfølging fra voksne. Bakgrunnen for rapporten er en sterk og økende bekymring blant Redd Barnas frivillige, mottaksansatte og samarbeidspartnere for denne gruppen ungdommer. ​

Bestill trykt versjon

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning